+38/050/370-3627
+38/093/220-0872
+38/044/257-2444
Новини

Випущено FastCube 1.6!

FastCube 1.6

Що нового:

+ Додана function TfcAxis.GetVisibleIndexFromAbs(ALevel: Integer; AAbsIndex: Integer; var AIndex: integer; var AVisible: Boolean): Boolean; > + Додана процедура TfcGrid.SelectCell(ACol, ARow: integer; AMakeVisible: boolean);
+ Додана підтримка Embarcadero Rad Studio 2010 (Delphi/C++Builder)
+ Додана опція mdsoSaveFiltersByValue фільтрів за значенням) Додана нова статистична функція "Останнє зустрінуте значення". Застосовується до всіх типів даних!
+ Додано властивість UseParentFont у TfcGridStyles.
+ При друку з використанням TfrcGrid з TfcGrid беруться шрифт, колір і вирівнювання.
+ Додано властивість Font у TfcGridStyle.
+ Додано властивість Measure[].TotalValueForDims['dim1, dim2'] для отримання значення підсумку вимірювання dim1, dim2 для міри
+ Додані Грецькі ресурси від Dimitris Karagikas
+ Додана можливість одночасного використання одного поля одночасно у показниках та вимірі
+ Додані властивості Dimensions.IsTotalByCol та Dimensions.IsTotalByRow для перевірки в скрипті чи є комірка підсумкової
+ Доданий тип формату fk Ви можете створювати та реєструвати додаткові формати через fcCustomFormats.AddFormat.Дивіться приклади fcExamples). підтримки діаграм.
+ Додано властивість StackType (MultiBar) у TfcChart.
+ Додана підтримка THorizBarSeries у TfcChart.
+ Додані нові події OnSaveTemplate та OnLoadTemplate у TfcChart.
+ Додані нові властивості DefaultSchemePath, DefaultCubePath і DefaultExportPath в TfcGrid.
+ Додана опція гриду mdgoChangeOrderByClick - Перемикання порядку сортування одним натисканням кнопки миші. колонок в осі X. Для цього необхідно утримувати клавішу Ctrl при зміні розміру колонки. br> - Виправлена ​​помилка читання властивості StackType (MultiBar) у TfcChart.
- Виправлено використання властивості DefaultExportPath у TfcGrid та властивості DefaultTemplatePath у TfcChart. 1.5.5
- Виправлено помилка: Неправильний розрахунок розмірів під час друку при використанні різних шрифтів.

Інші новини