+38/050/370-3627
+38/067/502-3306
+38/044/257-2444
Новини

Вихід FastCube FMX

FastCube FMX підтримує: Embarcadero Delphi XE4, XE5, XE6, C++Builder XE4, XE5, XE6, RAD Studio XE4 та вище. FastCube FMX належить до класу Desktop OLAP. Підтримується компіляція для MS Windows та Apple Mac OS X.
Ключові можливості:

 • Створення зрізу даних “на льоту”. Достатньо вказати джерело даних (таблиця або SQL-запит)
 • Всі основні статистичні операції (Лічильник, сума, мінімальна, максимальна, середня, дисперсія тощо)
 • Спеціальні функції ( Кількість унікальних значень, перше зустрінуте значення, список унікальних значень)
 • Фільтри для значень вимірювань
 • Автоматична розбивка дат та часу на складові
 • Необмежену кількість показників у зведеній таблиці
 • Можливість розташування показників у стовпцях або рядках, а також на будь-якому рівні вимірювань
 • Обчислювані показники (на основі FastScript)
 • Фільтри, що обчислюються, для значень при розрахунку показників (на основі FastScript)
 • Керування відображенням значень показників за допомогою формату виведення. Є можливість додавання форматів користувача.
 • Виведення показників у вигляді значення або відсотка (у рядку, у колонці, у групі, загальний за таблицею)
 • Можливість використання показників типу Дата, Час та Рядок .
 • Умовне виділення значень осередку в зрізі (за діапазоном)
 • Можливість згортати вимірювання повністю, а також будь-які значення окремо
 • Можливість керування відображенням підсумків
 • >
 • Управління сортуванням осей (за значенням вимірювання або показника)
 • Управління сортуванням кожного рівня вимірювань (напрямок сортування)
 • Збереження шаблонів (схем) та самих даних для подальшого використання
 • Експорт зрізу куба в Excel, Word та HTML
 • Копіювання виділеного діапазону в буфер обміну
 • Перегляд та експорт деталізації осередку зрізу
 • Експорт куба/даних куба в формати XML: XML for Analysis, xml-msdata, ms rowset, DataPacket
 • Виведення на друк з використанням FastReport
 • Побудова графіків з використанням TeeChart

 

Інші новини