+38/050/370-3627
+38/067/502-3306
+38/044/257-2444
Новини

Реліз SAP PowerDesigner 16.5 SP05

Нові веб-можливості:

 • Карти процесів. Тепер користувачі можуть створювати та редагувати багаторівневі карти бізнес-процесів у PowerDesigner Web. Карта процесів верхнього рівня може містити архітектурні галузі, бізнес-функції та процеси. Також реалізовано можливість створювати підкарти, щоб розкладати процеси на підпроцеси та пов'язувати підпроцеси з діаграмами процесів BPMN 2.0 для детального визначення кроків.
 • Перевірка діаграм. Користувачі можуть звіряти з власними правилами діаграми BPMN 2 та карти процесів під час їх виправлення. Пов'язані з об'єктом помилки та попередження відображаються у підказках над відповідними символами в діаграмі, а аспекти та властивості відображені у картці властивостей. Після активації перевірка продовжується динамічно, скорочуючи кількість підказок у міру виправлення помилок у діаграмі.
 • Властивості користувача. Адміністратори можуть налаштовувати властивості для об'єктів у картах процесів та у діаграмах процесів BPMN 2.0, які будуть моментально доступні для всіх об'єктів певного типу.
 • Багатомовна підтримка. Інтерфейс PowerDesigner Web тепер підтримує такі мови: російська, англійська, французька, німецька, іспанська та китайська.

Ключові можливості релізу 16.5 SP05

>
 • Покращення порівнянь та об'єднань. Користувачі тепер можуть виключати зміни в порядку учасників набору даних, що впорядковується, з відображуваних відмінностей у процесі порівняння або об'єднання моделей. Крім цього, якщо PDM-об'єкт має власника, то тепер інформація про нього буде включена в об'єктний ідентифікатор - таким чином, об'єкти, які виявляються в обох моделях і мають однакові імена, але різних власників, будуть вважатися різними об'єктами.
 • Безпечне розташування та надійні файли. можуть налаштувати в PowerDesigner отримання повідомлень про вбудовування ненадійних скриптів або їх запит із моделі або джерела запуску файлу, щоб користувачі могли дати команду: запустити ненадійні скрипти або блокувати їх в цілому.
 • Покращення продуктивності імпорту з Excel . Нова опція дозволяє користувачам відключити узгодження об'єктів моделі під час імпорту, що дозволить досягти суттєвого поліпшення у продуктивності.

Нові характеристики для моделювання даних:< /p>

Покращений імпорт з ERwin. PowerDesigner тепер підтримує імпорт файлів із ERwin версій 8.x та 9.x.
Покращена підтримка СУБД. Підтримка наступних версій СУБД була додана або доопрацьована:

 • SAP HANA® v1.0 - додана підтримка Fast Data Access та розширених таблиць
 • Netezza v7.0< /li>
 • DB2 os/390 v11
 • DB2 LUW v10.5

Інші новини

Найкраща ціна