+38/050/370-3627
+38/093/220-0872
+38/044/257-2444
Новини

Отримано компетенцію Systems Management.

Компанія "Ай Ті Про" має такі компетенції Microsoft: - Microsoft Systems Management Competency; - Microsoft Desktop Platform – компетенція; - Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Active Directory; - Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення); - Storage Solutions (Рішення для зберігання інформації); - Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Systems Management (Управління ІТ-рішеннями на основі Microsoft Systems Management Server (SMS) та Microsoft Operations Manager (MOM)); - Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Windows Desktop Deployment (Розгортання Windows Vista та Microsoft Office 2007 за допомогою рішення для розгортання настільних бізнес-систем); - Business Intelligence (Бізнес-аналітика) - Business Intelligence Platform (Платформа бізнес-аналітики); - Business Intelligence (Бізнес-аналітика) - Performance Management (Керування ефективністю). - Data Management Solutions (Рішення з управління бізнес-даними); - Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System); - Office Deployment (Розгортання офісних рішень); - Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System) - - Portals and Collaboration (Портали та спільна робота); - Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System); - Enterprise Content Management and Forms (Управління корпоративною інформацією та форми); - Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System)-Search (Пошук по всій організації з робочих станцій, інтранет та Інтернет); - Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System) – Office Solutions Development (Розробка офісних рішень); - Information Worker Solutions Enterprise Project Management (Управління проектами); - Licensing Solutions (Рішення щодо ліцензування) - License Delivery (Пропозиція оптимальної схеми придбання ліцензій на ПЗ Майкрософт та їх постачання); - Licensing Solutions (Рішення з ліцензування) - Software Asset Management (SAM) (Управління ліцензіями в організаціях); - Mobility Solutions (Рішення для мобільних пристроїв); - Networking Infrastructure Solutions (Рішення у галузі побудови мережевої інфраструктури); - OEM Hardware Solutions (Виробництво обчислювальної техніки)-System Building (Створення систем); - Security Solutions (Рішення щодо безпеки)-Identity & Secure Access (Посвідчення та безпечний доступ); - Security Solutions (Рішення з безпеки) - Infrastructure Security (Безпека інфраструктури); - SOA and Business Process (Сервісноорієнтована архітектура (SOA) та бізнес-процес); - Unified Communications Solutions IM/Presence (Обмін миттєвими повідомленнями/Присутність); - Small Business Specialist Community Network Solutions (Мережні рішення) - Small Business Specialist Community Business Productivity Solutions (Рішення для підвищення ефективності бізнесу)

Інші новини