+38/050/370-3627
+38/093/220-0872
+38/044/257-2444
Новини

Microsoft Azure Stack – новий інструмент, який дозволить побудувати власну хмару із сервісами Azure у власному дата-центрі.

Azure Stack є програмно-апаратним комплексом (інтегрована система), який дозволяє запускати і використовувати підмножину сервісів Microsoft Azure. Оскільки при цьому фізично Azure Stack може бути розташований у дата-центрі або дата-центрі вашого провайдера, то можна сказати, що сервіси Azure стають доступними локально. Не всі сервіси, а лише підмножина, яка на даний момент включає: Azure IaaS (VMs, VM Scale Sets, Virtual Networks, Gateways, Load Balancers, Linux / Windows containers, Blobs, Tables, Queues), Azure PaaS (Web Apps , API Apps, Azure Functions).

Azure Stack використовує ту саму модель Azure Resource Manager (ARM), що й новий портал Azure. Загальна частина коду між Azure Stack та Azure у рази більша, ніж у Windows Azure Pack. Це означає, що сервіс, який розробляється під модель ARM, можна буде розгорнути як у Microsoft. Azure, так і в Azure Stack — хоч у себе в серверній, хоч у сервіс-провайдера в сусідньому місті. сервіси за хмарною моделлю Microsoft, а потім розгортати їх там, де вам потрібно - у себе, у сервіс-провайдера, або в Microsoft Azure. Віртуальні машини, розгорнуті в Azure, можна буде безболісно перенести до ЦОДу місцевого сервіс-провайдера, який використовує Azure Stack, і навпаки.

Azure Stack дозволяє реалізувати низку цікавих гібридних сценаріїв, наприклад:
  • У вас є хмарна програма, скажімо, Web App, яку без будь-якої зміни коду ви можете розгорнути як в Azure, так і в Azure Stack. Наприклад, налагодження та тестування в Azure, production-варіант - в Azure Stack.
  • У вас є програма, компоненти якої ви розміщуєте в різних хмарах. Наприклад, є frontend і база даних, що спочатку запущені в Azure Stack. При збільшенні навантаження на програму додаткові екземпляри frontend-а піднімаються в Azure, а Traffic Manager розподіляє підключення між об'єктами в Azure і Azure Stack. База при цьому постійно розміщується локально в Azure Stack.

Інші новини

Найкраща ціна