+38/050/370-3627
+38/067/502-3306
+38/044/257-2444
Новини

Компанія "Ай Ті Про" підтвердила компетенцію Microsoft - Security Solutions Infrastructure Security (Безпека інфраструктури)

Компанія "Ай Ті Про", Золотий Сертифікований партнер (Microsoft Gold Certified Partner) підтвердила чергову компетенцію Microsoft - Security Solutions Infrastructure Security (Безпека інфраструктури)

Компанія "Ай Ті Про" має наступні компетенціями Microsoft:

- Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Active Directory;

- Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Storage Solutions (Рішення для зберігання інформації);

- Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Systems Management (Управління ІТ-рішеннями на основі Microsoft Systems Management Server (SMS) та Microsoft Operations Manager (MOM));

 - Advanced Infrastructure Solutions (Розширені інфраструктурні рішення) - Windows Desktop Deployment (Розгортання Windows Vista та Microsoft Office 2007 (за допомогою рішення для розгортання настільних бізнес-систем);

- Business Intelligence (Бізнес-аналітика) - Business Intelligence Platform (Платформа бізнес-аналітики);

- Data Management Solutions (Рішення з управління бізнес-даними);

- Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System) - Office Deployment (Розгортання офісних рішень);

- Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System) - - Portals and Collaboration (Портали та спільна робота);

- Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System) - Enterprise Content Management and Forms (Управління корпоративною інформацією та форми);

- Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією на основі Microsoft Office System)-Search (Пошук по всій організації з робочих станцій, інтранет та Інтернет);

- Information Worker Solutions (Рішення для підвищення ефективності роботи з інформацією інформацією на основі Microsoft Office System - Office Solutions Development (Розробка офісних рішень);

- Licensing Solutions (Рішення щодо ліцензування) - Software Asset Management (SAM) (Управління ліцензіями в організаціях);

- Mobility Solutions (Рішення для мобільних пристроїв);

- Networking Infrastructure Solutions (Рішення в галузі побудови мережної інфраструктури);

- OEM Hardware Solutions (Виробництво обчислювальної техніки)-System Building (Створення систем);

- Security Solutions (Рішення з безпеки)-Identity & Secure Access (Посвідчення та безпечний доступ);

- Security Solutions (Рішення з безпеки) - Infrastructure Security (Безпека інфраструктури);

- SOA and Business Process (Сервісноорієнтована архітектура (SOA) та бізнес-процес);

- Unified Communications Solutions IM/Presence (Обмін миттєвими повідомленнями/Присутність);

- Small Business Specialist Community Network Solutions (Мережні рішення)

- Small Business Specialist Community Network Productivity Solutions (Рішення для підвищення ефективності бізнесу)

Інші новини